“Türkiye’deki Suriyeliler, On Yıl ve Daha Fazla Birlikte Yaşama: Gaziantep, Bir Vaka Çalışması” Basit Çetele Raporu

CMEPS-J Report No. 64 (August 15, 2022)

Ziad ALAHMAD
Hiroyuki AOYAMA

I. Anketin Amacı

Araştırma projesi, “Türkiye’deki Suriyeliler, on yıl ve daha fazla bir arada yaşama: Gaziantep, bir vaka çalışması ”, (1) iki topluluk arasındaki ilişkiyi ve on yıl birlikte yaşadıktan sonraki entegrasyon olasılıklarını iki farklı perspektiften analiz etmeyi ve (2) Türkiye’deki Suriyeliler için uyum ve birlikte yaşamı teşvik etmek ve sürdürülebilir çözümler bulmak için politika yapıcılar, uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından ne gibi katkılar ve çabalar yapılması gerektiğini önermeyi amaçlamıştır.

II. Anket Yöntemi

1. Anket Çızelgesı

  • 1 Aralık – 30 Aralık 2021: Anket taslağının araştırmacılar tarafından hazırlanması.
  • 1 Ocak – 7 Ocak 2022: Saha ekibinin işe alınması ve anketin sonuçlandırılması.
  • 8 Ocak – 10 Ocak 2022: Saha personeli eğitimi.
  • 11 Ocak 2022: Pilot anketler.
  • 12 Ocak – 8 Şubat 2022: Veri toplama.
  • 10 Şubat – 1 Mayıs 2022: Veri temizleme ve veri analizi.
  • 2 Mayıs – 18 Mayıs 2022: Basit sayım raporu hazırlama.

2. Anket Konuları

Araştırmaya % 50 ‘si Suriyeli göçmen, % 50’ si Gaziantep’te ikamet eden 18 -75 yaş arası Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1.058 kişi seçilmiştir.

3. Anket Yöntemi

Suriyelilerle Arapça ve Türk vatandaşlarıyla Türkçe olarak kapı kapı bireysel kişisel görüşmeler.

4. Örnekleme Yöntemleri

Türkiye’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından açıklanan sayılara göre, geçici koruma altındaki 3.762.889 Suriyeli ve kısa süreli oturma iznine sahip 109.275 Suriyeli Türkiye’de yaşamaktadır (5 Mayıs 2022 itibariyle). Gaziantep, İstanbul’dan sonra en fazla Suriyeliye (462.893 Suriyeli, 5 Mayıs 2022 (GİGM)) ev sahipliği yapan Türk illerinden biri olması nedeniyle ankette seçilmiştir. Gaziantep’teki Suriyeliler toplam nüfusun yaklaşık % 22 ‘sini (GİGM) oluşturmaktadır ve büyük çoğunluğu Şahinbey ilçesinde yaşamaktadır, bunu sadece Suriyelilerin yaklaşık % 20’ sini barındıran Şehitkamil ilçesi izlemektedir ve geri kalanı diğer altı ilçede yaşamaktadır (Sandal, Hançerkıran, & Tıraş, 2016). Buna göre Şahinbey ve Şehitkamil’e öncelik verilmiş, her birindeki Suriyelilerin yoğunluğu dikkate alınarak en yoğun 20 mahalle araştırma alanı olarak seçilmiş ve kontenjan aralarında eşit olarak paylaştırılmıştır. Veri toplayıcılar takımlar halinde çalışmışlardır (toplam 10 takım); her takım bir Arapça konuşmacı ve bir Türkçe konuşmacıdan oluşmuştur. Seçilen mahallelerde 5 sokak Kish tablosu kullanılarak seçilmiş ve her sokakta cinsiyet ve yaş göz önünde bulundurularak rastgele bir yürüyüşle 10 görüşme (% 50 Suriyeli topluluktan, diğer yarısı ev sahibinden) tamamlanmıştır.

Anket yerleri ve Örnek Sayısı

Mahalle Suriyeli Türk Toplam
Belediye Belediye
Şahinbey Şehitkamil Şahinbey Şehitkamil
60. Yıl 25 26 51
Akyol 31 25 56
Binevler 26 29 55
Boyaci 25 25 50
Cumhuriyet 26 26 52
Deniz 25 25 50
Duluk 25 25 50
Eyüpoğlu 30 25 55
Güneş 25 26 51
Güneykent 25 29 54
Hoşgör 26 25 51
Karataş 26 27 53
Kolejtepe 31 31 62
Konak 25 25 50
Mevlana 25 25 50
Mimar sinan 25 28 53
Şahintepe 28 29 57
Selimiye 25 26 51
Yazicik 27 25 52
Yeditepe 28 27 55
Toplam 454 75 453 76 1058

Harita

Kaynak: (Murat Kaya ve Ziad Alahmad tarafından çızıldı)

III. Toplu Sonuçlar: Türk Topluluğu

Görüşmeci Detayları ve Görüşme Yeri

L01. Belediye (N=529)

L02. Mahalle (N=529)

Temel Veriler

B01. Cinsiyet (N=529)

B02. Yaş (N=529)

B03. Medeni Hali (N=529)

B03-01. B03’teki cevap “Evli”, “Boşanmış” veya “Dul” ise, çocuğunuz var mı? (N=365)

B03-02. B03-1’deki cevap “Evet” ise, kaç çocuğunuz var? (N=339)

B04. Siz/eşiniz/çocuklarınız şu anda okulda/üniversitede okuyor musunuz? (N=529)

B04-01. B03’teki cevap “Evli”, “Boşanmış” veya “Dul” ise, bir Suriyeli ile mi evlisiniz? (N=365)

B05. Aile üyelerinizdenherhangi biriSuriye uyruklu biriyle evli mi? (N=529)

B06. Eğitim Seviyeniz (N=529)

B07. Ne iş yapıyorsunuz? (N=529)

B08. Daha önce yurtdışında yaşadınız mı? (N=529)

B08-01. B08 ‘deki cevap “Evet,uzunsüreli ” veya “Evet, kısa süreli(bir yıldan az )” ise, hangi ülke? (N=33)

B09. Savaştan önce Suriye’yi ziyaret ettiniz mi? (N=529)

B10. Suriye’de yaşayan akrabanız var mı? (N=529)

B11. Hangi dilleri konuşabiliyorsunuz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

B12. Sizin veya aile üyelerinizden herhangi birinin kronik bir hastalığı veya kalıcı bir engeli var mı? (N=529)

B13. Arabanız var mı? (N=529)

B14. Şu anki barınma durumunuz nedir? (N=529)

Q01. Yerel Halkın Bakış Açısı

Q01-01. Sizce Suriyeliler gelecekte ülkelerine geri dönecekler mi? (N=529)

Q01-02. Suriyelilerin Türk toplumunun bir parçası olduğunu düşünüyor musunuz? (N=529)

Q01-03. Sizce Türkiye’deki ekonomik sorunların nedeni Suriyeliler mi? (N=529)

Q01-04. Sizce Suriyeliler Türkiye’nin güvenliğini tehdit ediyor mu? (N=529)

Q01-05. Suriyelilerin Arapça konuşmasından rahatsız oluyor musunuz? (N=529)

Q01-06. Arapça tabelalar gördüğünüzde rahatsız oluyor musunuz? (N=529)

Q01-07. Mevcut durum göz önüne alındığında Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? (N=529)

Q01-08. Suriyelilere Türk vatandaşlığı verilmeli mi? (N=529)

Q01-09. Türk vatandaşlığını kazanan SuriyelilerinTürk toplumunun bir parçası olduğunu düşünüyor musunuz? (N=529)

Q01-10. Geçen yıla kıyasla Türk toplumu Suriyeliler hakkında görüşleri değişti mi? (N=529)

Q01-11. Eviniz varsa Suriyeli bir aileye kiralamayı düşünür müsünüz? (N=529)

Q01-12. Şirketiniz olsa Suriyeli eleman alır mısınız? (N=529)

Q02. Dil ve Kültür

Q02-01. Suriye yemekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? (N=529)

Q02-02. Suriyeliler geldikten sonra evde Suriye yemeği yapmayı denediniz mi? (N=529)

Q02-03. Suriyelilerin giyim tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz? (N=529)

Q02-04. Suriyeliler toplumun bir parçası olmak için hayatlarında neleri değiştirmeli? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q02-05. Suriye toplumunu ne kadar tanıyorsunuz ve anlıyorsunuz? (N=529)

Q02-06. Sizce, Suriyeleri ne kadar Türk toplumunu tanıyor ve anlıyor? (N=529)

Q02-07. Sizce hangisi Türk toplumu tarafından daha çok hoş karşılanıp kabul görüyor? (N=529)

Q02-07-01. Q02-07’teki cevap “Suriyeliler” ise, neden? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=150)

Q02-07-02. Q02-07’teki Cevap “Afgan” ise, neden? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=19)

Q03. İletişim

Q03-01. Ne zamandan beri bu mahallede yaşıyorsunuz? (N=529)

Q03-02. Mahallenizde yaşayan Suriyelilerin Türk vatandaşlarına göre oranı yüzde kaçtır? (N=529)

Q03-03. Komşularınız arasında Suriyeli var mı? (N=529)

Q03-03-01. Q03-03’teki cevap “Evet” ise, onlarla olan ilişkinizi nasıl tanımlarsınız? (N=447)

Q03-04. Genel olarak Suriye toplumu ile iletişiminizi nasıl tanımlarsınız? (N=529)

Q03-05. Dışarıdaki Suriyelileri görünce tedirgin oluyor musunuz? (N=529)

Q03-06. GİGM veya diğer STK’nın entegrasyon programına katıldınız mı? (N=529)

Q03-06-01. Q03-06’teki cevap “Evet” ise, günlük yaşamınızda ve Süriyeli toplumuyla ilişkinizde bir etkisi var mı? (N=21)

Q03-07. Suriyeli komşularınız sizi dışarıda gördüklerinde selamlıyorlar mı? (N=529)

Q03-08. Suriyeli komşularınızı dışarıda gördüğünüzde selam veriyor musunuz? (N=529)

Q03-09. Çevrenizdeki Suriyelilerle herhangi bir yanlış anlama veya problem yaşadınız mı? (N=529)

Q03-09-01. B04’teki cevap “Evet” veya “Yeni mezun” ise, okulda/üniversitede sizin/çocuklarınızın Suriyeli arkadaşlarınız var mı? (N=308)

Q03-09-02. B04’teki cevap “Evet” veya “Yeni mezun” ise, okulda/üniversitede Suriyelilerle bir yanlış anlaşılma veya sorunlara maruz kaldınız mı? (N=308)

Q03-10. Çevrenizdeki Suriyelilerle bir yanlış anlama veya sorun yaşandığında ne yaparsınız? (N=529)

Q03-11. Suriyeliler geldikten sonra mahallenizin farklı göründüğünü düşünüyor musunuz? (N=529)

Q03-11-01. Q03-11’deki cevap “Evet, çok fazla” veya “Evet, kısmen” ise, hangi anlamda farklıdır? (N=356)

Q03-12. Suriyelilerle en çok nerede karşılaşıyorsunuz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q03-13. Sizce Türkiye’de son zamanlarda Suriyelilere yönelik ayrımcılığın sebebi nedir? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q03-14. Devlet Kurumlarını ziyaret ettiğinizde ve orada Suriyelileri gördüğünüzde rahatsız oluyor musunuz? (N=529)

Q03-15. Çocuklarınız son zamanlarda Suriyeli öğrencilerle sorun yaşadılar mı? (B03 -02 ‘deki cevap “Evet” ise) (N=529)

Q03-16. Yakın Suriyeli arkadaşlarınız var mı? (N=529)

Q03-16-01. Q03-16’teki cevap “Evet, sadece bir kişi” veya “Evet, beş ve bir arası” ise, onlarla nerede tanıştınız? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=139)

Q03-17. Aynı riskin, korkuların ve durumların yaşandığı göz önünde bulundurulduğunda, Korona salgını Suriyeliler ve Türkler arasındaki ilişkileri nasıl etkiledi? (N=529)

Q03-18. Sizce Türkiye’deki Suriyeliler hangi alanda zorlanıyor? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q04. Ekonomik Görüşleri

Q04-01. Asgari ücret kıyasıyla aylık geliriniz (yada aile geliri) nasıl değerlendiriyorsunuz – 4253 TL? (N=529)

Q04-02. Aylık gelirinizden memnun musunuz? (N=529)

Q04-02-01. Suriyelilerin bu alanda kendi işleri var mı? (B07 ‘de seçilen meslek)? (B07 ‘deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim var (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb …),” “Tarım sektöründe serbest meslek sahibiyim,” “Tarım sektöründe bir çalışan,” “Hizmet/satış sektöründe çalışan,” “İmalat sektöründe bir çalışan,” “Din sektöründe bir çalışan,” “Devlet memuru” veya “Öğretmen” ise) (N=266)

Q04-02-02. Suriyelilerin mesleğinizi etkilediğini düşünüyor musunuz? (B07 ‘deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim var (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb …),” “Tarım sektöründe serbest meslek sahibiyim,” “Tarım sektöründe bir çalışan,” “Hizmet/satış sektöründe çalışan,” “İmalat sektöründe bir çalışan,” “Din sektöründe bir çalışan,” “Devlet memuru” veya “Öğretmen” ise) (N=266)

Q04-02-03. Suriyeliler geldikten sonra mesleğinizi değiştirmek zorunda kaldınız mı? (B07 ‘deki cevap“Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim var (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb …),” “Tarım sektöründe serbest meslek sahibiyim,” “Tarım sektöründe bir çalışan,” “Hizmet/satış sektöründe çalışan,” “İmalat sektöründe bir çalışan,” “Din sektöründe bir çalışan,” “Devlet memuru” veya “Öğretmen” ise) (N=266)

Q04-02-04. İşyerinizde Suriyeli iş arkadaşlarınız var mı? (B07 ‘deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim var (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb …),” “Tarım sektöründe serbest meslek sahibiyim,” “Tarım sektöründe bir çalışan,” “Hizmet/satış sektöründe çalışan,” “İmalat sektöründe bir çalışan,” “Din sektöründe bir çalışan,” “Devlet memuru” veya “Öğretmen” ise) (N=266)

Q04-02-04-01. S04-02-04 ‘te cevabınız “Evet” ise, onlarla iş dışında görüşüyor musunuz ? (N=66)

Q04-02-05. Eğer bir işletmeye sahipseniz, hangi alanda? (B07 ‘deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim var (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb …)” veya “Tarım sektöründe serbest meslek sahibiyim” ise) (N=110)

Q04-02-06. Bir işletmeniz varsa, Suriyeli personeliniz var mı? (B07 ‘deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim var (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb …)” veya “Tarım sektöründe serbest meslek sahibiyim” ise) (N=110)

Q04-02-07. Bir işletmeniz varsa, Suriyeli tedarikçilerden herhangi bir malzeme satın alıyor musunuz? (B07 ‘deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim var (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb …)” veya “Tarım sektöründe serbest meslek sahibiyim” ise) (N=110)

Q04-02-08. Bir işletmeye sahipseniz, Suriyeli müşterilerin yüzdesi nedir? (B07 ‘deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim var (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb …)” veya “Tarım sektöründe serbest meslek sahibiyim” ise) (N=110)

Q04-02-09. Bir işletmeye sahipseniz, daha fazla Suriyeli müşteriye sahip olmak istiyor musunuz? (B07 ‘deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim var (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb …)” veya “Tarım sektöründe serbest meslek sahibiyim” ise) (N=110)

Q04-02-10. Bir işletmeye sahipseniz, COVID -19 salgını işletmenizi nasıl etkiledi? (B07 ‘deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim var (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb …)” veya “Tarım sektöründe serbest meslek sahibiyim” ise) (N=110)

Q04-02-11. Kendi işiniz varsa, COVID-19 pandemisinin işletmeniz üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için hangi çözümleri kullandınız? (çoklu seçim) (B07 ‘de “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim var (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb …)” veya “Tarım sektöründe serbest meslek sahibiyim” cevaplayanlar için) (N=110)

Q05. Suriyelilerin Sahip Olduğu İşletmeler

Q05-01. Mahallenizde Suriyelilere ait işyerlerini gördüğünüzde rahatsız oluyor musunuz? (N=529)

Q05-02. Suriyelilere ait dükkanlar ve restoranlar hakkında ne düşünüyorsunuz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q05-03. Suriyelilere ait işletmelerden alışveriş yapıyor musunuz? (N=529)


Q05-03-01. S05-03 ‘te cevabınız “Evet” ise neden oraya gittiniz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=201)

Q05-03-02. Q05 -03 ‘te “Evet” ise, onların yerinde neyi beğeniyorsunuz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=201)

Q05-03-03. Q05 -03 ‘te “Evet” ise bu yerlerde arkadaş edindiniz mi? (N=201)

Q05-04. Suriyeli mağazalar ve restoranlardan ne tür davranışlar satın almamanızı engeller? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q05-05. Suriyelilerin sahip olduğu işletmelerde, satıcının Türk olması daha rahat alışveriş yapmanızda etkili mi? (N=529)

Q05-06. Satış elemanı Türkçe konuşsaydı Suriyeli işletmelerden satın alırken kendinizi daha rahat hisseder miydiniz? (N=529)

Q05-07. Suriyelilerin sahip olduğu işletmelerde, yerin adının Türkçe olması alışveriş sırasında rahat olmanızı sağlar mı? (N=529)

Q05-08. Türk işletmelerinde Suriye servisi/ürünleri varsa satın alır mısınız? (N=529)

Q05-09. Sizce bu işletmeler Türk toplumunun Suriyelileri daha iyi tanımasını sağlıyor mu? (N=529)

Q05-10. Sizce Suriyelilerin sahip olduğu işletmeler vergi ödüyor mu? (N=529)

Q06. Termler ve Etiketler

Q06-01. Genel olarak sizin için mülteci kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q06-02. Suriyelilerden bahsederken onlara ne diyorsunuz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Tanım olarak 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi’ne göre mülteci terimi, ırk, din, milliyet veya mensubiyet nedeniyle zulme uğramaktan haklı sebeplerle korktukları için anavatanlarını terk eden kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu kişiler belirli bir sosyal grubun veya siyasi görüşün mensubu, vatandaşı olduğu ülkenin dışındadır ve çeşitli hizmet ve haklardan yararlanmaktadır.
Q06-03. Sizce Suriyeliler Türkiye’de mülteci mi (tanıma göre; neden Turkiye’ye geldiler)? (N=529)

Uygulamada, mülteci kelimesi kalıplaşmış ve bir grup insanın ihtiyaç sahibi olduğunu, sorunların kaynağı olduğunu ve yaşam için yardıma bağımlı olduğunu göstermek için kullanılmaktadır.
Q06-04. Buna göre, Sizce Suriyeliler Türkiye’de mülteci mi (bir yaşam koşulu olarak: topluma bir yük ve sadece yardım sayesinde yaşıyor)? (N=529)

Q06-05. Türkiye’deki Suriyelileri tanımlamak için en uygun terim aşağıdakilerden hangisidir? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q07. Toplumsal Kabul

Q07-01. Suriyelilere topluma kabul etmeniz zaman içinde nasıl değişti? (N=529)

Q08. Dini Etmenler ve Kimlik

Q08-01. Suriyelilerin sizinle iletişim kurarken Türkiye’deki Suriyeli kimliklerini saklamaya çalıştıklarının farkında mısınız? (N=529)

Q08-01-01. Q08-01’teki cevap “Evet çoğu zaman” veya “Evet bazen” ise, kendilerini size nasıl tanıtıyorlar? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=86)

Q08-02. Sizi Suriyelilerle bir araya getiren nedir? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q08-03. Suriyelilerle aynı dini paylaşmanız Suriyelilerle uyum içinde yaşamanız için ne kadar önemli? (N=529)

Q08-04. Türk toplumu, Suriyeliler Hristiyan veya Musevi olsalar aynı misafirperverliği gösterir miydi? (N=529)

Q08-05. Suriye toplumunun dini uygulamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? (N=529)

Q09. Haklar

Q09-01. Türkiye’deki Suriyelilerle eşit haklara sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? (N=529)

Q09-02. Sizce Türkiye’deki Suriyeliler ile Türkiye’deki diğer yabancılar eşit haklara sahip mi? (N=529)

Q10. Göç Yönetimi

Q10-01. Türk hükümeti Türkiye’deki Suriyeli sorununu ne kadar iyi yönetiyor? (N=529)

Suriyeliler geldikten sonra aşağıdaki hizmetlere erişiminizi nasıl tanımlarsınız?

Q10-02. Sağlık (N=529)

Q10-03. İş (N=529)

Q10-04. Eğitim (N=529)

Q10-05. Konut (N=529)

Q10-06. Hükümetin Suriyelilere Türk toplumundan daha fazla destek sağladığını düşünüyor musunuz? (N=529)

Q10-07. Sizce Türkiye değilse, Suriyelilerden hangi ülkeler sorumlu olmalıdır? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q10-08. Türkiye’deki Suriyelilerin durumuyla ilgili haberleri hangi kaynaklardan alıyorsunuz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

IV. Toplu Sonuçlar: Suriye Topluluğu

Görüşmeci Detayları ve Görüşme Yeri

L01. Belediye (N=529)

L02. Mahalle (N=529)

Temel Veriler

B01. Cinsiyet (N=529)

B02. Yaş (N=529)

B03. Medeni Hali (N=529)

B03-01. B03’teki cevap “Evli”, “Boşanmış” veya “Dul” ise nerede evlendiniz? (N=360)

B03-02. B03’teki cevap “Evli”, “Boşanmış” veya “Dul” ise, bir Türk Vatandaşı ile mi evlisiniz? (N=360)

B03-03. B03’teki cevap “Evli”, “Boşanmış” veya “Dul” ise, çocuğunuz var mı? (N=360)

B03-04. B03-03’te cevabınız “Evet” ise, Türkiye’de yanınızda kaç çocuk var? (N=318)

B04. Eğitim Seviyeniz (N=529)

B05. Türkçe dışında hangi dilleri konuşuyorsunuz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

B06. Türkiye’ye ne zaman geldiniz? (N=529)

B07. Türkiye’ye nasıl geldiniz? (N=529)

B08. Suriye’den neden ayrıldınız? (Birden fazla seçim yapılabilir): doğrudan nedenler (N=529)

B09. Neden Türkiye’yi seçtiniz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

B10. Türkiye’de yaşayan başka aile üyeniz var mı? (N=529)

B11. Başka bir ülke seçme şansınız olsaydı nereye giderdiniz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

B12. Türkiye’ye gelmeden önce başka bir ülkeyi ziyaret ettiniz mi? (N=529)

B12-01. B12’de cevabınız “Evet” ise, önceki ülkeden neden ayrıldınız? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=51)

B13. Suriye’de nerede yaşıyordunuz? (N=529)

B14. Kentsel mi yoksa kırsal mı? (N=529)

B15. Türkiye’ye gelmeden önce işiniz neydi? (N=529)

B16. Suriye’de arabanız var mıydı? (N=529)

B17. Şu anda Türkiye’de arabanız var mı? (N=529)

B18. Türkiye’de barınma durumu (N=529)

B19. Türkiye’de yasal statünüz nedir? (N=529)

B20. Türk vatandaşlığına başvurdunuz mu? (N=529)

B21. Aile üyelerinizden herhangi biri bir Türk vatandaşıyla evli mi? (N=529)

B22. Sizin veya aile üyelerinizden herhangi birinin kronik bir hastalığı veya kalıcı bir engeli var mı? (N=529)

B23. Herhangi bir sosyal yardım alıyor musunuz? (N=529)

Q01. İş

Q01-01. Şu anki işiniz nedir? (N=529)

Q01-01-01. Kiminle çalışıyorsunuz? (Q01-01 ‘deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.),” “Tarım sektöründe kendi işim var,” “Tarım sektöründe çalışıyorum,” “Hizmet/satış sektöründe çalışan,” “Üretim sektöründe çalışıyorum,” “Din sektöründe çalışıyorum,” “Öğretmen” veya “Devlet memuru” ise) (N=253)

Q01-01-02. (“Çalışmayan grup” ve “Kendi işim var” dışında) Mevcut işinizi nasıl buldunuz? (Q01-01 ‘deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.),” “Tarım sektöründe kendi işim var,” “Tarım sektöründe çalışıyorum,” “Hizmet/satış sektöründe çalışan,” “Üretim sektöründe çalışıyorum,” “Din sektöründe çalışıyorum,” “Öğretmen” veya “Devlet memuru” ise) (N=172)

Q01-01-03. Çalışma izniniz var mı? (Q01-01 ‘deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.),” “Tarım sektöründe kendi işim var,” “Tarım sektöründe çalışıyorum,” “Hizmet/satış sektöründe çalışan,” “Üretim sektöründe çalışıyorum,” “Din sektöründe çalışıyorum,” “Öğretmen” veya “Devlet memuru” ise) (N=253)

Q01-02. Ortalama –4253 TL- ile karşılaştırıldığında ailenizin aylık geliri hakkında ne düşünüyorsunuz (Q01-01’deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.),” “Tarım sektöründe kendi işim var,” “Tarım sektöründe çalışıyorum,” “Hizmet/satış sektöründe çalışan,” “Üretim sektöründe çalışıyorum,” “Din sektöründe çalışıyorum,” “Öğretmen” veya “Devlet memuru” ise) (N=253)

Q01-03. Aylık gelirinizden memnun musunuz? (Q01-01 ‘deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.),” “Tarım sektöründe kendi işim var,” “Tarım sektöründe çalışıyorum,” “Hizmet/satış sektöründe çalışan,” “Üretim sektöründe çalışıyorum,” “Din sektöründe çalışıyorum,” “Öğretmen” veya “Devlet memuru” ise) (N=253)

Q01-03-01. İşyerinizde Türk iş arkadaşlarınız var mı? (Q01 -01 ‘deki cevap “Tarım sektöründe çalışıyorum,” “Hizmet/satış sektöründe çalışan,” “Üretim sektöründe çalışıyorum,” “Din sektöründe çalışıyorum,” “Öğretmen” ve “Devlet memuru” ise) (N=172)

Q01-03-02. Q01-03-01 ‘de “Evet” ise, onlarla ilişkinizinasıl tanımlarsınız? (N=102)

Q01-03-03. Gelecekte bir gün kendi işinizi kurmayı istiyor musunuz veya bununla ilgileniyor musunuz? (Q01 -01 ‘deki cevap “Tarım sektöründe çalışıyorum,” “Hizmet/satış sektöründe çalışan,” “Üretim sektöründe çalışıyorum,” “Din sektöründe çalışıyorum,” “Öğretmen” ve “Devlet memuru” ise) (N=172)

Q01-03-03-01. Q01-03-03’te cevap “Evet” ise, hangi sektörde? (N=85)

Q01-03-03-02. Q01-03-03’te cevap “Evet” ise, sizi engelleyen nedir? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=85)

Q01-03-04. Eğer bir işletmeye sahipseniz, hangialanda? (Q01-01-01’de cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü)” ise) (N=81)

Q01-03-05. Bir işletmeye sahipseniz, tescil durumunuz nedir? (Q10 -01’deki cevap 01, 02 veya 03 ise) (N=81)

Q01-03-06. Bir işletmeniz varsa, vergi ödüyor musunuz? (Q01-01’deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.)” veya “Tarım sektöründe kendi işim var” ise) (N=81)

Q01-03-07. Bir işletmeniz varsa, ne zaman kurdunuz? (Q01-01’deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.)” veya “Tarım sektöründe kendi işim var” ise) (N=81)

Q01-03-08. Eğer bir işletmeniz varsa, neden kurdunuz? (Çoklu seçim yapılabilir) (Q01-01’deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.)” veya “Tarım sektöründe kendi işim var” ise) (N=74)

Q01-03-09. Bir işletmeniz varsa, kaç personeliniz var? (siz hariç) (Q01 -01’deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.)” veya “Tarım sektöründe kendi işim var” ise) (N=81)

Q01-03-10. İşyeri sahibi iseniz, Türk personeliniz var mı? (Q01-01’deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.)” veya “Tarım sektöründe kendi işim var” ise) (N=81)

Q01-03-11. İş sahibi iseniz, Türk ortağınız var mı? (Q01-01’deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.)” veya “Tarım sektöründe kendi işim var” ise) (N=81)

Q01-03-12. Eğer bir işletmeniz varsa, hammaddenizi nereden satın alıyorsunuz ? (Q01-01’deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.)” veya “Tarım sektöründe kendi işim var” ise) (N=81)

Q01-03-13. Bir işletmeye sahipseniz, Suriyeli müşterilerin yüzdesi nedir? (Q01-01’deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.)” veya “Tarım sektöründe kendi işim var” ise) (N=81)

Q01-03-14. Bir işletmeye sahipseniz, daha fazla Türk müşteri edinmek istiyor musunuz? (Q10 -01’deki cevap 01, 02 veya 03 ise) (N=81)

Q01-03-15. Birişletmeye sahipseniz , neden işletmenizden Türkler satın alıyor? (Q01-01’deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.)” veya “Tarım sektöründe kendi işim var” ise) (N=79)

Q01-03-16. Bir işletmeniz varsa, Türk müşterilerinizden arkadaş edindiniz mi? (Q01-01’deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.)” veya “Tarım sektöründe kendi işim var” ise) (N=81)

Q01-03-17. Bir işletmeye sahipseniz, gelecekteki iş planınız nedir? (Q01-01’deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.)” veya “Tarım sektöründe kendi işim var” ise) (N=81)

Q01-03-18. Bir işletmeye sahipseniz, karşılaştığınız ana zorluklar nelerdir? (Q01-01’deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.)” veya “Tarım sektöründe kendi işim var” ise) (N=79)

Q01-03-19. Bir işletmeye sahipseniz, COVID -19 salgını işletmenizi nasıl etkiledi? (Q01-01’deki cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.)” veya “Tarım sektöründe kendi işim var” ise) (N=81)

Q01-03-20. Kendi işiniz varsa, COVID -19 salgınının işletmeniz üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için kullandığınız çözümler nelerdir? (Birden fazla seçim yapılabilir) (Q01-01’de cevap “Kendi işim var (ticaret, sanayi, zanaat ve hizmet sektörü),” “Profesyonel olarak kendi işim sahibim (avukat, mühandis, doctor, eğitimci,vb.)” veya “Tarım sektöründe kendi işim var” ise) (N=81)

Q01-04. Mali olarak Suriyelilerin Türk toplumuna yük olduğunu düşünüyor musunuz ? (N=529)

Q01-05. Sizce Türkiye’deki ekonomik krizin sebebi Suriyeliler mi? (N=529)

Q02. Konut

Q02-01. Şu anki evinizi nasıl buldunuz? (N=529)

Q02-02. Bir yer kiralamak ne kadar zordu? (N=529)

Q02-03. Mevcut yerinizle ilgili temel zorluk nedir? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q03. Sağlık

Q03-01. Ücretsiz sağlık hizmetlerine erişiminiz var mı? (N=529)

Q03-01-01. Q03-01’de cevabınız “Evet ” ise, aldığınız sağlık hizmetinin kalitesini tanımlar mısınız? (N=469)

Q03-02. Suriye kliniklerine gidiyor musunuz? (N=529)

Q03-02-01. Q03-02’de cevabınız “Evet” ise, neden? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q04. Eğitim

Q04-01. Siz/eşiniz/çocuklarınız şu anda okulda/üniversitede okuyor musunuz? (N=529)

Q04-01-01. Q04-01 ‘de “Evet” veya “Evet, yeni mezun oldum” diyorsanız, eğitim hizmetine kayıt olmak zor muydu? (N=292)

Q04-01-02. Q04-01’de “Evet”veya “Yeni mezun” ise, okulda/üniversitede sizin/çocuklarınızın Türk arkadaşları var mı? (N=292)

Q04-01-03. Soru Q04-01’de cevabınız “Evet” veya “Yeni mezun” ise, okulda/üniversitede siz/çocuklarınız herhangi bir ayrımcılığa maruz kalıyor mu? (N=292)

Q04-01-04. Q04-01’de cevabınız “Evet” veya “yeni mezun” ise, siz/çocuklarınız eğitim için ödeme yapıyor musunuz? (N=292)

Q05. Sosyal Köprüler

Q05-01. Mahallenizde yaşayan Suriyelilerin Türk vatandaşlarına göre oranı yüzde kaçtır? (N=529)

Q05-02. Çevrenizdeki Suriyelilerle iletişiminizi nasıl tanımlarsınız? (N=529)

Q05-03. Suriyeli arkadaşlarınızla ne sıklıkla görüşüyorsunuz? (N=529)

Q05-04. Suriyeli arkadaşlarınızla nerede buluşuyorsunuz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q05-05. Hala Suriye’de yaşayan aile üyeleriniz var mı? (N=529)

Q05-05-01. Q05-05’teki cevabınız “Evet” ise, onlarla iletişim halinde misiniz? (N=322)

Q05-06. Avrupa’da yaşayan aile üyeniz var mı? (N=529)

Q05-06-01. Q05-06’teki cevabınız “Evet” ise, onlarla iletişim halinde misiniz? (N=212)

Q06. Sosyal Bağlar

Q06-01. GİGM veya STK’nın entegrasyon programına katıldınız mı? (N=529)

Q06-01-01. Q06-01’de “Evet” ise, günlük hayatınızı ve Türk toplumu ile başa çıkmanızı etkiler mi? (N=176)

Q06-02. Ev sahibi topluluğunun bir parçası olduğunuzu düşünüyor musunuz? (N=529)

Q06-03. Yakın Türk arkadaşınız var mı? (N=529)

Q06-03-01. Nerede tanıştınız? (Birden fazla seçim yapılabilir) (Q06-03’teki cevap “Eve, sadece bir kişi”, “Evet, bir ve beş arası” ,”Evet, beş ve on arası” veya “Ondan fazla” ise) (N=336)

Q06-04. Market alışverişinizi nereden yapıyorsunuz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q06-05. Suriyeli personeli olsaydı, yerel Türk mağazalarından/zincir mağazalarından daha fazla satın alır mıydınız? (N=529)

Q06-06. Satıcı Arapça konuşsaydı, yerel Türk mağazalarından/zincir mağazalarından daha fazla satın alır mıydınız? (N=529)

Q06-07. Suriye ürünleri olsa, Türk yerel mağazalarından/zincir mağazalarından daha fazla satın alır mıydınız? (N=529)

Q06-08. Büyük ürünleri nereden satın alıyorsunuz (TV, Çamaşır makinesi, Mobilya,…)? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q06-09. Dışarıdaki Türklerle uğraşırken tedirgin hissediyor musunuz? (N=529)

Q06-10. Türk komşularınızı dışarıda gördüğünüzde selam veriyor musunuz? (N=529)

Q06-11. Türk komşularınız sizi dışarıda gördüklerinde selam veriyor mu? (N=529)

Q06-12. Çevrenizdeki Türklerle herhangi bir yanlış anlaşılma veya sorunla karşılaştınızmı? (N=529)

Q06-13. Türkiye’de kaldığınız süre boyunca en az bir kez ayrımcı davranışlarla karşılaştınız mı? (N=529)

Q06-14. Ayrımcılık ve ırkçılıkla karşılaştığınızda ne yaparsınız? (N=529)

Q06-15. Sizce Türk toplumu neden Suriyelilere karşı ırkçılık ve ayrımcılık yapıyor? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q06-16. Türk resmi personelinin muamelesini nasıl tanımlarsınız? (N=529)

Q06-17. Sizce Türk hükümeti Türkiye’deki Suriyelilerin sorununu ne ölçüde yönetiyor? (N=529)

Q06-18. Türk vatandaşlığına geçen Suriyelilerin daha az ırkçılık ve ayrımcılıkla karşılaştığını düşünüyor musunuz? (N=529)

Q06-19. Türkiye’de sizin için en zor olan şey nedir? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q06-20. Aynı riskin, korkuların ve durumların yaşandığı göz önünde bulundurulduğunda, Korona salgını Suriyeliler ve Türkler arasındaki ilişkileri nasıl etkiledi? (N=529)

Q07. Dil ve Kültürel Bilgi

Q07-01. Türk Dili becerilerinizi nasıl tanımlarsınız? (N=529)

Türkiye’de yaşamak hayatınızın aşağıdaki yönlerini nasıl değiştirdi:

Q07-02. Giyim ve stil (N=529)

Q07-03. Kapalı alanda yemek yeme (evde yediğiniz yiyecekler) (N=529)

Q07-04. Dışarıda yemek yeme (N=529)

Q07-05. Sosyal Buluşmalar (düğünler, kutlamalar, dini etkinlikler ,…) (N=529)

Q07-06. Genel olarak Suriye toplumunun dini uygulamaları (N=529)

Q07-07. Türk toplumunun Suriye toplumunu ne ölçüde tanıdığını düşünüyorsunuz? (N=529)

Q07-08. Türk toplumunu ne ölçüde tanıyorsunuz? (N=529)

Q07-09. Sizce Türk toplumu geçen yıla göre Suriyeliler hakkında ne düşünüyor? (N=529)

Q07-10. Sizce hangisi Türk toplumu tarafından daha çok hoş karşılanıp kabul görüyor? (N=529)

Q07-10-01. S07-10’da cevap “Suriyeliler” neden? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=188)

Q07-10-02. Eğer Q07-10’daki cevap “Afgan” ise, neden? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=5)

Q07-11. Suriyeli işletmelerin (örneğin restoranlar ve dükkanlar) Türk toplumunu cezbettiğini düşünüyor musunuz? (N=529)

Q07-11-01. Q07-11’de cevap “Evet, çok fazla” veya “Evet” ise, neden? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=250)

Q07-11-02. Q07-11’de cevap “Hayır” veya “Hiç” ise, neden? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=231)

Q07-12. Suriyeli işletmelerin (örneğin restoranlar ve dükkanlar) Suriye kültürünü yeterince temsil ettiğini düşünüyor musunuz? (N=529)

Q07-13. Suriyeli restoranlar ve dükkanlar daha fazla Türk insanı çekmek için ne yapmalıdır (Birden fazla seçim yapılabilir)? (N=529)

Q08. Güvenlik ve Stabilite

Q08-01. Sizce Suriyeliler Türkiye’ningüvenliğini tehdit ediyor mu? (N=529)

Q08-02. Türkiye’den sınır dışı edilme korkunuz var mı? (N=529)

Q08-03. Akşamları sokakta yürürken kendinizi güvende hissediyor musunuz? (N=529)

Q09. Vatandaşlık ve Haklar

Q09-01. Türk vatandaşları ile eşit haklara sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? (N=529)

Q09-02. Türkiye’de yaşayan diğer yabancılarla eşit haklara sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? (N=529)

Q10. Gelecek Planları

Q10-01. Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? (N=529)

Q10-01-01. Q10-01’deki cevap “Türk Vatandaşlığı Alınması” ise neden? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=303)

Q10-01-02. Q10-01’deki cevap “Türk Vatandaşlığı Alınması” ise neden Avrupa’ya taşınmak istemiyorsunuz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=303)

Q10-01-03. Q10-01’de cevap “Avrupa veya Kanada gibi yerlere yeniden yerleştirme” ise, neden? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=137)

Q10-01-04. Q10-01’de cevap “Avrupa veya Kanada gibi yerlere yeniden yerleştirme “ise, aşağıdakilerden hangisinden endişeleniyorsunuz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=137)

Q10-02. Suriye’deki siyasi durum değişirse geleceğe yönelik planınız nedir? (N=529)

Q11. Terimlerin ve Kimliğin Kullanımı

Q11-01. Türk toplumuyla uğraşırken Suriyeli olduğunuzu gizlemeye çalışıyor musunuz? (N=529)

Q11-02. Türk toplumu ile uğraşırken aşağıdaki kimliklerden hangisiyle gurur duyuyor ve gizlemiyorsunuz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q11-03. Sizi Türk toplumuyla buluşturan nedir? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q11-04. Türk toplumu ile aynı dini paylaşmak onlarla uyum içinde yaşamanız için ne ölçüde önemlidir?(N=529)

Q11-05. Türk toplumunun dini uygulamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? (N=529)

Q11-06. Türk toplumu, Suriyeliler Hristiyan veya Musevi olsalar aynı misafirperverliği gösterir miydi? (N=529)

Q11-07. Genel olarak mülteci kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Tanım olarak 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi’ne göre mülteci terimi, ırk, din, milliyet veya mensubiyet nedeniyle zulme uğramaktan haklı sebeplerle korktukları için anavatanlarını terk eden kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu kişiler belirli bir sosyal grubun veya siyasi görüşün mensubu, vatandaşı olduğu ülkenin dışındadır ve çeşitli hizmet ve haklardan yararlanmaktadır.

Q11-08. Türkiye’de mülteci olduğunuzu düşünüyor musunuz (önceki tanıma göre; Türkiye’ye taşınma nedeni)? (N=529)

Uygulamada, mülteci kelimesi kalıplaşmış ve bir grup insanın ihtiyaç sahibi olduğunu, sorunların kaynağı olduğunu ve yaşam için yardıma bağımlı olduğunu göstermek için kullanılmaktadır.
Q11-09. Önceki açıklamanın ardından Türkiye’de mülteci olduğunuzu düşünüyor musunuz (öncekitanıma göre, bir yaşam koşulu olarak; onlar bir yüktür ve sadece insani yardımla yaşarlar)? (N=529)

Q11-10. Türk halkının size mülteci demesi sizi tedirgin ediyor mu? (N=529)

Q11-11. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin size (veya kendilerine )mülteci demesi sizi tedirgin ediyor mu? (N=529)

Q11-12. Kuruluşların/hükümetlerin/insanların size mülteci demesini ve sizin adınıza para tahsil etmesini kabul ediyor musunuz? (N=529)

Q11-13. “Mülteci” kelimesini başka bir kelimeyle değiştirirsek, aşağıdakilerden hangisi sizi daha iyi temsil eder? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q11-14. Türkiye değilse sizce Suriyelilerden hangi ülkeler sorumlu olmalıdır? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Q11-15. Türkiye’deki Suriyelilerin durumuyla ilgili haberleri hangi kaynaklardan alıyorsunuz? (Birden fazla seçim yapılabilir) (N=529)

Teşekkür

Araştırma ekibi, projeye verdiği değerli destek için Mehmet Çiçekli’ye teşekkür ediyor.